Opplever du problemer?

Tregt/ustabilt nett

Ingen nett

Kontaktinformasjon teknisk, feil på linje o.l               Kontor / fakturaspørsmål


Øyvind Taraldsen                Lars Espeseth                  

oyvind@bjorli.com              lars@lesja.net                  post@lesja-data.no

Tlf : 95225238                       Tlf : 94495461                    Tlf : 48249824